Podział majątku po rozwodzie – jak to zrobić?

Podczas trwania małżeństwa w znaczącej większości przypadków mamy do czynienia ze wspólnotą majątkową. Oznacza to, że wszystko czego dorobiła się para w trakcie trwania małżeństwa jest wspólne. Co jednak, jeśli dojdzie do rozwodu? W takiej sytuacji konieczne jest podzielenie posiadanych przez parę dóbr. W jaki sposób możemy to zrobić?

Przede wszystkim warto przypomnieć, że do podziału majątku może dojść przed rozwodem lub w trakcie jego trwania. Jeśli jednak emocje nie pozwoliły zadbać nam o kwestie finansowe zostaje nam jedynie podział majątku po rozwodzie, który możemy przeprowadzić na dwa sposoby. Pierwszy z nich to notarialna ugoda podpisana przez byłych małżonków. Drugi to sprawa sądowa, podczas której sąd postanowi w jaki sposób podzielić sprawiedliwie pomiędzy byłych małżonków wszystkie dobra, które posiadało małżeństwo.

Ugoda to lepsze rozwiązanie

Jeśli zależy nam na tym, żeby majątek podzielić w miarę tanim kosztem warto zawrzeć ugodę. Byli małżonkowie sami mogą dokonać ustaleń co do podziału mienia oraz spisać ugodę w obecności notariusza. Takie rozwiązanie jest wiążące dla obu stron. Ugoda to oszczędność nie tylko czasu, ale również pieniędzy.

Co zrobić w przypadku gdy były małżonek nie chce ugody?

Czasem zdarza się tak, że były małżonek unika podziału majątku i lekceważy prośby o sporządzenie ustaleń. W takiej sytuacji warto wystosować oficjalne wezwanie do podziału majątku wspólnego. Warto to zrobić z wielu przyczyn. Po pierwsze bywa to bardzo skuteczne. Po drugie, wezwanie takie musimy dołączyć do wniosku do sądu jeśli nie uda się nam dojść do porozumienia.

Sprawa sądowa – ile kosztuje?

Jeśli nie uda nam się dojść do porozumienia majątek zostanie podzielony przez sąd. Wiąże się to niestety z wysokimi kosztami. Wniosek o podział majątku to wydatek w wysokości 1000 zł. Do tego dochodzą również koszty pomocy adwokata lub radcy prawnego oraz wynagrodzenie biegłych sądowych.

Podsumowując, z prawnego punktu widzenia zarówno ugoda pomiędzy byłymi małżonkami jak i wyrok sądu są wiążące. Warto jednak pamiętać, że decydując się na ugodę możemy sporo zaoszczędzić. Jest to również znacznie mniej stresujące rozwiązanie problemu.

Artykuł został opracowany dzięki konsultacji z: https://rozwod-i-podzial-majatku.pl/

Kategorie
Poradniki