Jak wygląda proces likwidacji spółki z o.o?

Prowadzenie spółki z o.o. nie zawsze jest udane. Czasem zdarza się tak, że biznes nie idzie tak jak tego chcemy, pojawiają się problemy finansowe lub też porozumieniem pomiędzy wspólnikami przestaje być możliwe. W takiej sytuacji podjąć należy decyzję o likwidacji spółki.
Jest to długi proces, którego rolą jest zabezpieczenie interesów zarówno wierzycieli spółki, jak i jej wspólników. Przyjrzyjmy się więc jak wygląda likwidacja spółki z o.o w praktyce.

Procedura likwidacyjna krok po kroku

Decyzja o likwidacji spółki może zapaść po upływie okresu na jaki została utworzona. Może również zapaść uchwałą wspólników. Zdarza się również, że o likwidacji decyduje sąd. Jeśli decyzja zapadła zarząd spółki oraz prokurenci przestają prowadzić jej sprawy. Od teraz zajmują się tym likwidatorzy. Ich rolą jest znalezienie wierzycieli spółki i spłata ich roszczeń. Jeśli po uregulowaniu wszystkich kwestii finansowej spółka nadal posiada majątek zostaje on podzielony pomiędzy wspólników. W sytuacji, w której majątek spółki nie pozwala na spłatę roszczeń – wspólnicy mogą zostać wezwani do pokrycia niedoborów. Jeśli nie przyniesie to oczekiwanych rezultatów konieczne może być wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki.
Co ważne, praca likwidatorów powinna być odpowiednio udokumentowana. Mają oni obowiązek sporządzenia bilansu otwarcia oraz zamknięcia likwidacji. Ten zaś z kolei musi zostać zatwierdzony przez zarząd spółki.

Co po likwidacji?

Po zakończeniu procesu likwidacyjnego niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie dokumentów spółki. Przechowywać je może wskazana przez wspólników osoba lub sąd rejestrowy. Majątek spółki podlega spieniężeniu i zostaje rozdzielony pomiędzy wierzycieli oraz wspólników (proporcjonalnie do ilości posiadanych przez nich udziałów).

Podsumowując, przepisy prawa doskonale określają jak powinien wyglądać proces likwidacji spółki by interesy wszystkich zainteresowanych stron były odpowiednio zabezpieczone. Dlatego też nie powinniśmy obawiać się podjęcia decyzji o rozwiązaniu spółki.

Artykuł powstał w konsultacji z http://www.spolka-w-organizacji.pl/.

Kategorie
Poradniki